So sánh các dự án EB-5

Danh sách các dự án EB-5

Trường bán công
Charter School Florida
Tòa tháp căn hộ cao cấp
The Spiral - New York
Tổng chi phí Tổng chi phí
$21,325,704 USD $3,640,000,000 USD
Vốn chủ đầu tư Vốn chủ đầu tư
$7,325,704 USD $1,820,306,549 USD
Vốn vay EB-5 Vốn vay EB-5
$14,000,000 USD $250,000,000 USD
Vốn EB-5 / nhà đầu tư Vốn EB-5 / nhà đầu tư
$500,000 USD $500,000 USD
Phi hành chính Phi hành chính
$55,000 USD $55,000 USD
Tỷ lệ đầu tư của EB-5 Tỷ lệ đầu tư của EB-5
65% 7%
Thời hạn hoàn vốn Thời hạn hoàn vốn
5 năm 5 năm (với lựa chọn gia hạn 2 năm)
Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5 Số lượng việc làm đáp ứng yêu cầu EB5
280 việc làm
10 việc làm / nhà đầu tư
5,000 việc làm
10 việc làm / nhà đầu tư
Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế Số lượng việc làm theo báo cáo kinh tế
347 việc làm (vượt 123.9%)
12 việc làm / nhà đầu tư
12,727 việc làm (vượt 150%)
25 việc làm / nhà đầu tư
Đầu tư an toàn Đầu tư an toàn
 • Hơn 25 dự án thành công
 • Hợp đồng thuê 25 năm 
 • Đã đi vào hoạt động 08/2016
 • Tổ chức phát truyển dự án là chủ sử hữu đất
 • 50% vốn từ chủ đầu tư
Chiến lược hoàn vốn Chiến lược hoàn vốn
 • Nguồn thu nhập từ hợp đồng thuê dài hạn với đơn vị điều hành
 • Nhà đầu tư EB-5 giữ vị trí thế chấp đầu tiên
 • Nhà đầu tư EB-5 ở vị trí ưu tiên hoàn tiền thứ nhất
 • Trung tâm vùng CamAm có khả năng hoàn trả vốn EB-5 khi đến kì hạn cho nhà đầu tư đạt yêu cầu
 • Trung tâm vùng CamAm có khả năng tái đầu tư vào một dự án khác được phê duyệt bởi Bộ Di Trú Mỹ nếu nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu hoàn vốn sau 5 năm
Chính phủ tham gia Chính phủ tham gia
Tài trợ 100% chi phí hoạt động  -
Chính phủ hỗ trợ Chính phủ hỗ trợ
Chỉ định khu vực phát triển trường học do chính quyền tiểu bang chỉ định Đơn I-526 đã được duyệt trước bởi
Bộ Di trú Mỹ vào 02/2016
Trung tâm vùng Trung tâm vùng
 • FLORIDA OVERSEAS INVESTMENT CENTER là một trong 8 trung tâm Vùng thành công và uy tín
 • Đã hoàn vốn 101% cho dự án cũ
 • CANAM ENTERPRISE hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư dự án EB-5
 • 1,732 nhà đầu tư đã được hoàn vốn trong 32 dự án, tổng số tiền hoàn lên đến $871,500,000 USD
 • 100% tỷ lện phê duyệt dự án giai đoạn I-526 và I-829
Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010